0 Paylaşımlar

ARALIK KAPI

Bu dünya bir kuyu, havasız çömlek;
Daralıyorum!

Kelime manayı boğan bir gömlek!
Paralıyorum!

Allah ismi varken lûgat ne demek!
Karalıyorum!

Kapımı, buyursun diye o Malek;
Aralıyorum!

1982