0 Paylaşımlar

GRAİPCİK

Bahçemde Yusufcuk adlı kuş
Öter hep: Necipcik, Necipcik!
Bir iğne, kalbime sokulmuş,
Başıma küt diye bir dipcik…

Tabiat gurbetten bir pusu;
Çırpınır, denizi arar su.
Haykırır, baykuşu, kumrusu:
Var yürü garibcik, garibcik….

1973