0 Paylaşımlar

KIVRIM KIVRIM

Vehim kadehinde zehirli tütsü…..
Kıvrım kıvrım,
Beyin törpüsü….
Durulan sonsuzluk, yemyeşil gece…..
Dalga dalga,
Büyük düşünce…
Tek ölçü, her şeyin her şeyden farkı…..
Âhenk âhenk,
Bir yatan şarkı….

1958