0 Paylaşımlar

PEYGAMBER

Sen, fikir kadar güzel;
Ve tek, birden daha tek!
Itrını süzmüş ezel;
Bal sensin, varlık petek….

Sensin ölüme ölüme hisar;
BÂkisi hep inkisar…
Sar bizi, çepeçevre sar,
Rahmet rûzgarı etek!…

1958