0 Paylaşımlar

ŞÖHRET

Bir baltada indirdin,
Ağacımdan dalımı,
Bana zehir yedirdin,
Elâleme balımı.
İstemem, ne dil, ne mal,
Bana ne verdinse al!
Sazını kafana çal,
Ver bana kavalımı!…

1931